live chat

Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên " 30.000" tên miền internet được đăng ký trên khắp thế giới.

[Thuevps.com] Hướng dẫn tạo VirtualHost để thêm Domain

[Thuevps.com] Hướng dẫn tạo VirtualHost để thêm Domain

[Thuevps.com] Hướng dẫn tạo VirtualHost để thêm Domain - VPS giá rẻ BizMaC

Bước đầu để tạo VirtualHost là tạo thư mục public_htlm (hay www gì tùy theo bạn) trong một thư mục nào đó. Nên cài đặt tại /home/webdata/name-ex.com.

Sử dụng lệnh:

01 | sudo mkdir –p /home/webdata/thuevps/dev/public_htm

Thay thuevps.com sang domain mà bạn muốn thêm vào VPS, tham số -p ở đây nghĩa là bạn ép nó tự tạo ra đoạn thư mục trên nếu nó chưa có. Chẳng hạn trong thư mục /home của mình chưa có webdata/ nên chúng ta sẽ sử dụng tham số -p để ép nó tạo ra thư mục webdata/.

Bạn có thể kiểm tra xem nó đã tạo thành công chưa bằng lệnh ls -a /home.

Tiếp theo là chúng ta sẽ cho user apache và group apache sở hữu thư mục này bởi vì thư mục này đang thuộc quyền sở hữu của user mà bạn tiến hành tạo, thay vì CHMOD cho an toàn hơn.

01| sudo chown –R apache:apache /home/webdata/thuevps.dev

Nếu bạn không cấp quyền thư mục này cho user apache thì khi cài WordPress, nó không thể tự động sửa file (chẳng hạn như tự thêm nội dung vào file .htaccess khi cài plugin) và nó sẽ bắt bạn nhập tài khoản FTP khi cài Plugin/Theme.

Bạn có thể kiểm tra quyền sở hữu của thư mục này với lệnh:

01|   ls –al /home/webdata/thuevps.dev

Kế tiếp là hãy tạo một file index.html trong thư mục /home/webdata/thuevps.dev/public_html để chút nữa ta sẽ kiểm tra, với nội dung như sau:

01| <html>

02|   <head>

03| <title>welcome</title>

04|   <head>

05|   <body>

06| <h1> cai dat virtual Host </h1>

07|   </body>

08| </html>

Kế tiếp, hãy mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf và tìm đoạn dưới đây rồi xóa dấu # đi (bước này chỉ làm 1 lần, lần thêm domain sau khỏi cần làm).

01|   #NameVirtualHost *:80

Đoạn này nằm gần cuối file.

Sau đó bạn vào thư mục /etc/httpd/conf.d và tạo thêm một file .conf tên bất kỳ. Ví dụ mình muốn thêm domain thachpham.dev vào VPS thì sẽ tạo file tên là thuevps.dev.conf cho dễ phân biệt. Trong nội dung, mình chèn đoạn sau vào:

ServerAdmin contact@thuevps.com

DocumentRoot /home/webdata/thuevps.dev/public_html

ServerName www.thuevps.dev

ServerAlias thuevps.dev

ErrorLog logs/thuevps.dev-error_log

 

Mình xin giải thích các thông số ở đoạn trên như sau:

 • VirtualHost *:80 – Nghĩa là cái domain này sẽ sử dụng port 80, bạn thiết lập giống với port của Apache nhé.
 • ServerAdmin – Email của người quản trị.
 • DocumentRoot – Thư mục gốc của domain này, chúng ta đã tạo ra nó ở đầu bài.
 • ServerName – domain của VirtualHost.
 • ServerAlias – Thêm tùy chọn để truy cập vào domain không cần www.
 • ErrorLog – Đường dẫn file log báo lỗi webserver của domain này. Bạn có thể bỏ dấu # để dùng chức năng này nhằm theo dõi lỗi, và nhớ tạo 1 file riêng để nó lưu lại lỗi rồi nhập đường dẫn của file log đó vào.

Trường hợp VPS bạn có nhiều IP và bạn muốn VirtualHost này sử dụng 1 IP riêng thì thêm đoạnListen 123.456.789 ở ngay trên ServerAdmin.

Sau này bạn muốn thêm nhiều VirtualHost thì cứ copy cái đoạn trên rồi sửa lại thôi là được. Bây giờ chúng ta Save file và thoát ra.

Ok, hãy khởi động lại Apache để nó cập nhật thay đổi nhé.

01|     sudo service httpd restart

02|     Stopping httpd: [FAILED]
03|     Starting httpd: [OK]

Phần stopping nó bị FAILED thì kệ nó, chẳng qua là do chúng ta restart bất chợt thôi, gõ restart lại lần nữa là hết.

Cuối cùng là hãy trỏ domain về IP của VPS hoặc IP mà bạn đã thiết lập cho VirtualHost nhé, nếu truy cập vào domain đó mà nó ra file Welcome mà chúng ta đã tạo ở trên thì thành công.

Theo TPClick here

VPS Giá Rẻ - Nhiều sự lựa chọn IP